Golvslipning

Har du redan ett trägolv?

Trägolv har generellt sätt en lång livslängd men efter ett antal år är golvslipning ett bra alternativ. Detta kan vara ett miljövänligt samt kostnadseffektivt sätt att återställa ditt golv till sitt ursprungliga skick. Med korrekt kunskap, teknik och verktyg återställs golvet till dess vackra original struktur och upplevs som nytt. Om så önskas kan ditt nyslipade golv behandlas med en ny pigmentering, dvs du får en ny modern färgnyans av ditt befintliga trägolv som du väljer utifrån våra träprover.

Trä är ett hygroskopiskt material där samtliga träslag har sina specifika karaktärsdrag. Alla träslag skiljer sig väldigt mycket men alla kan i princip renoveras utifrån dess tjocklek och om det finns tillräckligt mycket slitskikt. Grunden för att uppnå ett bra resultat är att golvets underlag är stadigt och stabilt. Dessutom behöver slitskiktets stavar sitta fast i underlaget för att inte orsaka framtida problem. Om golvet har en bra grund kan en golvslipning utföras. Det vi börjar med är att slipa ned samtliga golvytor till rent trä. Därefter ytbehandlas trägolvet med de produkter vi föreslår beroende på vilken färg och slutresultat du efterfrågar.

Vi nyttjar enbart verktyg och maskiner som är lämpade för att utföra golvslipningen på ett effektivt samt kvalitativt sätt samtidigt minimalt påverka resterande del av hushållet eller kontorsytorna. Maskinerna har funktioner som suger upp trädamm för att minimera att det sprids ut till resterade del av hemmet/kontoret. Om så behövs skyddar vi alltid dina personliga fasta inventarier och inredning vid en golvslipning.

Viktigt att känna till vid en golvslipning är att oavsett ytbehandling måste golvet få härda till sin fulla slitstyrka. Detta varierar beroende på vilka produkter som nyttjas för ytbehandlingen men tar allt från 24 timmar till en vecka. Golvet får inte täckas över med exempelvis mattor förrän tidigast 14 dagar efter ytbehandlingen. Detta för att minimera risken för färgdifferenser som kan uppstå om inte golvet får tillräckligt med tid att härda. Vi ser till att du alltid känner dig trygg i utförandet, där ditt befintliga golv återfår sitt ursprungliga skick och blir det du efterfrågar.

Är du i behov av att slipa din trall, altan, veranda, trappa eller terrass hjälper vi gärna dig med detta. Vi hjälpen även till med behandlingen av träet för att på bästa sätt motstå väder och vind. Vädret styr självfallet när vi kan utföra detta, därmed planerar vi tillsammans in arbetet utifrån tidsplanen men även vädret.

Om du önskar utföra en golvslipning, oavsett trägolv utför vi detta åt dig. Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri golvkonsultation!